Selecteer een pagina
Als je gaat beleggen in fysiek goud of zilver dan denk je al snel na over de veiligheid. Want een fysiek product zal ergens opgeslagen moeten worden. En die locatie zal goed beveiligd moeten zijn.

Maar, naast de fysieke locatie, moet er ook duidelijk vastgelegd zijn hoe er omgegaan wordt in geval van schade of diefstal van het fysieke product. En hoe het eigendomschap is vastgelegd zodat je zeker weet dat je persoonlijk eigenaar bent.

In het geval van fysiek goud zegt veiligheid van het product ook iets over het vertrouwen dat je kunt hebben in hoe puur het goud is.

Na mijn vorige artikel over het kopen van fysiek goud bij GoldRepublic krijg ik regelmatig vragen of ik wat meer kan vertellen over de veiligheid.

Meestal verwijs ik dan naar de website van GoldRepublic zelf waar je alle informatie die je nodig hebt kunt vinden.

Echt alles is online te vinden bij hun om een goed beeld over wat zij doen om de veiligheid te waarborgen.

Maar ik weet zelf dat het soms lastig kan zijn om uit alle aangeboden documenten en artikelen juist de punten te halen die je echt wilt weten.

Daarom beschrijf ik in dit artikel de meest gevraagde punten om sneller duidelijkheid te kunnen geven.

 

 

Jouw goud is 100% jouw eigendom

Hoe kun je er zeker van zijn dat het fysieke goud dat je gekocht hebt bij GoldRepublic ook echt van jou is?

Als het op naam van iemand anders zou staan dat zou diegene ooit aanspraak kunnen maken zonder dat jij daar inspraak over hebt.

Dat wil je natuurlijk niet als je een deel van je vermogen in goud belegt.

Bij GoldRepublic wordt de goudbaar, of deel daarvan, daadwerkelijk jouw persoonlijk eigendom.

Je kunt de volledige inventarislijst van de kluizen van GoldRepublic op hun website inzien. Dat kan hier.

In de inventarislijsten kun je de baartoewijzingen van alle klanten terugvinden.

Natuurlijk niet op echte naam of accountnummer, maar op basis van een anonieme bijnaam. Deze bijnaam kun je zelf opzoeken in je account en zo deze lijsten controleren voor jouw eigen fysieke edelmetaal.

In het overzicht kun je ook goed controleren dat er niet meer grammen verkocht zijn dan het totale gewicht van een goudbaar.

 

 

Aan het eind van iedere werkdag stuurt GoldRepublic een email met daarin je actuele edelmetaaltoewijzingen.

In deze mail staat precies welke baar incl. baarnummer aan jou toegewezen is. Inclusief het totale gewicht van de baar en het gewicht dat jouw eigendom is.

Natuurlijk staat daar ook de actuele waarde bij vermeld,

In het overzicht kun je ook terugzien welk edelmetaal er momenteel in transport is voor je.

Dit gebeurt als je een aankoop via de website hebt gemaakt, maar het goud of zilver nog niet geleverd is in de kluis door een smelterij.

Zo ben je ook direct op de hoogte van wat er nog voor jou persoonlijk in het proces zit.

 

Edelmetaaltoewijzingen GoldRepublic

E-mail met edelmetaaltoewijzingen GoldRepublic

 

Hoe is jouw fysieke goud bij GoldRepublic verzekerd?

Het edelmetaal dat opgeslagen ligt in de kluis van GoldRepublic is te allen tijde verzekerd. Het edelmetaal ligt veilig in een onafhankelijke kluis opgeslagen en verzekerd door Marsh & McLennan companies.

In de verzekeringpolissen is te lezen wat en tegen welke voorwaarden er precies verzekerd is.

Hieronder een voorbeeld van de verzekeringpolis in Amsterdam.

Verzekering locatie Amsterdam

De volledige verzekeringpolissen zijn hier terug te lezen op de website.

 

Account veiligheid

Een andere ‘verzekering’ die bij een web-based bedrijf belangrijk is is natuurlijk ook de online veiligheid van je account.

Een voorbeeld hoe GoldRepublic daar mee om gaat is dat je een automatische email ontvangt voor alle handelingen in je account.

Dus in het geval er ingelogd wordt op je account, dat er koop- of verkooporders worden geplaatst. Of als er geld uit je account wordt geboekt.

Op deze manier kun je monitoren wat er met je account gebeurd, ook al log je niet regelmatig in.

 

Inlognotificatie GoldRepublic

E-mail inlognotificatie GoldRepublic

 

Daarnaast raad ik je aan om in ieder geval gebruik te maken van een password manager zodat je een veilig wachtwoord kunt gebruiken dat niet te raden is.

Zelf ben ik al jaren tevreden gebruiker van Dashlane. Klik hier voor meer info en krijg 6 maanden gratis een Premium account om het uit te proberen.

 

Onafhankelijke audits van GoldRepublic

Jaarlijks laat GoldRepublic onafhankelijk audits uitvoeren op de inhoud van de kluizen om vast te stellen dat er op elke locatie de juiste hoeveelheid edelmetaal ligt conform de edelmetaaltoewijzijgen.

Naast een telling van de inhoud van de kluis vind ook een visuele inspectie van alle baren plaats om te beoordelen in welke staat ze verkeren.

Indien er twijfel is over de staat van een baar dan wordt die ter controle gewogen en verder onderzocht.

 

 

Deze onafhankelijke audits worden uitgevoerd door Alex Stewart International.

Op de website van GoldRepublic kun je alle audits teruglezen. Dit kan voor de kluislocaties in Amsterdam, Zürich en Frankfurt. En voor alle jaren teruggaand tot de start in 2011.

 

Stichting Beheer Derdengelden GoldRepublic

Als je fysiek goud wilt kopen dan moet je eerst geld overboeken naar GoldRepublic om van daaruit de transactie te kunnen doen.

Ter beveiliging van dit gelddepot wordt dat niet bij GoldRepublic zelf ondergebracht maar is er een speciale stichting opgericht: Stichting Beheer Derdengelden GoldRepublic.

Geld dat je overmaakt aan de Stichting Beheer Derdengeld GoldRepublic wordt gebruikt voor aankopen van goud, zilver en platina zodra jij daarvoor een order indient.

Daarnaast wordt daaruit ook de kosten en vergoedingen voor de dienstverlening van GoldRepublic betaald.

En als je een deel van je fysieke goud verkocht hebt dan wordt de opbrengst ook in de stichting bewaard om van daaruit weer naar je tegenrekening te kunnen overboeken.

Deze stichting is ondergebracht bij de Rabobank in Nederland of ING DiBa in Duitsland. Beide goed bekend staande banken met een hoge, stabiele kredietwaardigheid.

Maar de kans dat een bank failliet kan gaan is natuurlijk altijd aanweizg, en in dat geval is het mogelijk een deel van je geld te verliezen.

 

 

Wat gebeurt er bij faillissement van GoldRepublic of een bewaarder

Hoewel GoldRepublic een terugkoopgarantie biedt voor goud dat je via hun aangekocht hebt zou het in uitzonderlijke gevallen kunnen voorkomen dat ze niet kunnen uitbetalen.

Een eventueel faillissement van GoldRepublic of een bewaarder heeft geen invloed op jouw eigendomsrechten op het edelmetaal.

In het geval dat GoldRepublic dat niet kan, oftewel in surseance verkeert, dan kan je het fysieke goud laten uitleveren.

Heb je geen volledige baar in je eigendom maar ben je mede-eigenaar dan kan die baar verdeelt worden door bijvoorbeeld het laten omsmelten tot kleinere hoeveelheden. Of gezamenlijke verkoop en de opbrengt naar rato te verdelen.

Op die manier kun je zelf zorgen dat je het goud kunt verkopen aan een andere partij die in edelmetaal handelt mocht GoldRepublic dat niet meer kunnen afhandelen.

Tussen het moment van aankoop tot aan de fysieke levering, of van de verkoop tot de inname loop je een wat groter risico.

Namelijk een zogenaamd tegenpartij risico. Oftewel het risico dat de tegenpartij van een transactie niet aan zijn contractuele verplichtingen blijkt te kunnen voldoen.

In dat geval is het fysieke goud namelijk in transport en niet beveiligd in een kluis waar je aanspraak op kunt maken.

En is GoldRepublic en zijn samenwerkingspartijen verantwoordelijk om de contractuele verplichten na te komen. Wat in theorie dus mogelijk niet meer kan.

Tijdens opslag geldt dit niet. Het fysiek goud dat opgeslagen ligt in een kluis in de vorm van goudbaren wordt opgeslagen op naam van de cliënt en blijven jouw eigendom.

Bekijk hiervoor ook het Essentiële Informatiedocument – fysiek goud.

 

De goudsmelterijen van GoldRepublic

Alle baren die je aankoopt bij GoldRepublic worden nieuw gegoten als ‘Good Delivery’-baren van LBMA-geaccrediteerde smelterijen.

LMBA staat voor London Bullion Market Association.

Dat klinkt mooi natuurlijk, maar wat houdt dat precies in?

In 1750 stelde de Bank of England de London Good Delivery List op voor goud, die de raffinaderijen formeel erkende die goudstaven produceerden volgens de vereiste standaard.

Tegenwoordig bezit en beheert LBMA de Good Delivery Lists voor zowel goud (als zilver).

LBMA is het organisatie voor de wereldwijde edelmetaalmarkten. Zij stellen eisen aan de zuiverheid, vorm en herkomst van de baren. Maar ook aan de de manier waarop ze worden verhandeld en getransporteerd.

Zodra je een order aanmaakt bij GoldRepublic dan wordt die direct doorgegeven aan de smelterij.

De smelterij levert daarop een gloednieuwe baar uit. Als je een volledige baar koopt ben jij de enige eigenaar, en anders wordt je mede-eigenaar van een baar.

Doordat alle baren volledige nieuw zijn kan GoldRepublic de kwaliteit ervan beter borgen.

Alle edelmetalen zijn getest door een erkende goudraffinaderij en hebben minimaal de standaardzuiverheid (meer dan 99,5%).

De “London Good Delivery” classificatie verwijst naar goud-, zilver- en platinabaren die geproduceerd zijn door smelters en keurmeesters die zijn geaccrediteerd door de leden van de London Bullion Market.

Deze regels en voorschriften betekenen dat er slechts een aantal productie-installaties van edelmetaal in de wereld zijn met voldoende kwaliteit om te worden gemachtigd voor het produceren van Good Delivery baren.

 

 

Hoe is het transport van fysiek goud geregeld

Al het edelmetaal wordt opgeslagen en vervoerd door de professionele opslagbedrijven G4S en Loomis.

De fysieke baren worden vervoerd naar de kluis in een zwaarbeveiligd transport en is gedurende het transport ook volledig verzekerd.

G4S en Loomis International zijn beide bedrijven die onafhankelijk zijn van GoldRepublic en gespecialiseerd op het gebied van beveiligings- en veiligheidsoplossingen.

Het fysieke edelmetaal dat u koopt, is volledig – in zowel juridisch als economisch opzicht – eigendom van de klant vanaf het moment dat het door de klant aangekochte goud, zilver of platina door de leverancier is geleverd aan de bewaarnemer G4S of Loomis International, tot op het moment dat de klant het goud, zilver of platina verkoopt.